0
products in your shopping cart
Total:   € 0,00 details
There are no products in your shopping cart!
We hope it's not for long.

Visit the shop

Copier

De enige ontwerper in vaste dienst van de glasfabriek Leerdam was A.D. Copier. Zoals in die tijd niet ongebruikelijk was kwam hij in 1914 al op dertienjarige leeftijd met zijn vader, een glasdecorateur, mee naar de fabriek. Gestimuleerd door Cochius (directeur van Leerdam) ging hij in 1917 avondlessen volgen aan de vakschool van typografie in Utrecht. In deze tijd had Copier als taak de uitvoering van het glas van De Lorm en De Bazel te begeleiden. Hij richtte de Leerdamse toonkamers in, maakte tentoonstellingen en bezocht de kunstnijverheidswinkels die dit glaswerk verkochten.

Copier glas vaasNa verdere studie aan de Rotterdamse Kunstacademie onder leiding van Jac. Jongert ging Copier de vormgeving van de reclame en het drukwerk van de fabriek verzorgen. In dat allereerste grafische werk van Copier is nog de invloed van Jongert te zien, die tot dan toe het reclamedrukwerk voor Leerdam ontwierp.

De allereerste ontwerptekeningen voor glas dateren uit 1922. Die zijn voor het servies smeerwortel uit 1923. In die tijd tekende Copier veel naar de natuur. Het servies is getekend naar de in de zomer bloeiende plant smeerwortel. De vroegste Unica, uit 1923, zijn vrij geblazen, onversierd en in één kleur. Daarna werkte Copier met optiekvormen, craquelés, irisés en kleurcontrasten. Uit deze Unica ontstonden de Serica die in beperkte oplage gemaakt werden, maar sommige verko

chten zo goed dat er besloten werd om de oplage te vergroten. Serica zijn meestal vrij geblazen en gevormd waardoor ze onderling verschillen in vorm, kleur en decoratietechniek. In 1926 ontstonden de eerste 3 Serica die toen nog met het CL-seriestempelmerk gesigneerd werden. Vanaf 1928 werden de Serica genummerd (Copier maa


Copiers gebruiksglas kenmerkte zich in de eerste periode door eenvoudige, onversierde, nog enigszins traditionele vormgeving. Vanaf de tijd waarin de Unica in steeds ingewikkelder decoratieve technieken werden uitgevoerd, kan ook bij het gebruiksglas over een nieuwe periode in het werk van Copier gesproken worden.
kte er in totaal 72, tussen 1928 en 1949). Van 1928 tot 1932 werden ze gemerkt met een Sericadriehoek, daarna weer met het gewone CL-stempel. Over het algemeen onderscheiden de Serica zich van massa artikelen door de toegepaste technieken, die voor gewone producten te arbeidsintensief en dus te kostbaar waren.

Collectie Willem BotterEnkele bijzondere stukken die Copier op zijn naam heeft staan zijn: een blanke vaas ontworpen met vijftig geslepen facetten en aan de voet geslepen Leerdam driehoeken, gemaakt in 1928 ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de Glasfabriek Leerdam. Eveneens geslepen is de herinneringsbeker voor de Olympiade te Amsterdam (1928). Het jullianavaasje (Juliana 25 jaar) en het oranjevaasje in 1938 ter gelegenheid van de geboorte van Beatrix. In 1945 ontwierp Copier een bevrijdingsvaasje, een diep oranje bolvormig vaasje met 12 voel- en zichtbare ribben en een verzonken hals met een gebogen mondrandje.

Na deze periode waarin Copier op het serieglas vaak slijpwerk toepaste en in Unica en Serica ook veel versieringstechnieken en kleuren gebruikte, komt er in het werk van Copier een sobere, zuivere periode, waarin het glas het meest tot zijn recht komt. Hij is niet direct bij de Stijlgroep betrokken geweest. Maar de ideeën van deze groep hebben zeker invloed gehad op zijn werk.Copier Leerdam

Het gildeglas wordt gezien als Copiers afsluiting van zijn beginperiode van gebruiksglas. Cochius streefde naar vernieuwing en Copier was inmiddels de enige ontwerper van Leerdam en het merendeel van hetgeen de fabriek produceerde kwam dus van hem en zijn naaste medewerkers.

Copier is tot op zeer hoge leeftijd actief gebleven bij de glasfabriek Leerdam. Doordat hij in vaste dienst was kreeg hij in het buitenland weinig aandacht. Toch heeft hij veel invloed gehad op andere ontwerpers door zijn onblusbare inventiviteit. In de naoorlogse periode heeft Copier verscheidene nieuwe technieken ontwikkeld, zoals geëmailleerde decoraties tussen kleurloze glaslagen en de vacuümtechniek, waarmee door zuigkracht inkepingen en holten in de vorm worden gemaakt. Hij was een van de eerste die experimenteerde met niet functionele vrij geblazen vormen, waarmee hij in 1958 begon. Onder zijn leiding kwamen ook anderen tot hoge prestaties, waaronder Floris Meydam, Willlem Heesen en Sybren Valkema.

Copier LeerdamNog steeds heeft Copier grote invloed op de geschiedenis van de glasfabriek Leerdam en kan men zonder twijfel stellen dat hij de belangrijkste ontwerper van de fabriek is geweest.

Bron:Antiekwijzer Leerdam

A. van der Kley-Blekxtoon

about the author

No comments

The comments are closed.