0
products in your shopping cart
Total:   € 0,00 details
There are no products in your shopping cart!
We hope it's not for long.

Visit the shop

Arts & Crafts

De De Arts and Crafts beweging ontwikkelde zich in eerste instantie in Engeland gedurende de laatste helft van de 19e eeuw. Vervolgens werd deze stijl geadopteerd door Amerikaanse kunstenaars die de stijl in een eigen karakter doorvoerden. In Amerika werd deze beweging ook wel de “Mission Style” genoemd.

Deze beweging, die een antwoord vormde op de Victioriaanse tijd, werd geinspireerd door op het socialisme gebaseerde idealen en kan getypeerd worden als een romantisch socialisme. Walter Crane en John Ruskin worden gezien als de grondleggers van dit op het socialisme geinspireerde kunstideaal en William Morris als de kunstenaar van deze beweging. Hun ideeen over design waren sterk gebaseerd op hun ideeen over de ideale samenlevering. De kunstenaar moest ambachtsman en de ambachtsman moest kunstenaar worden. In deze visie werd de arbeider niet geknecht door de slechte werkomstandigheden die men in die tijd veelal tegenkwam in fabrieken. Arbeid en de arbeider moesten trots zijn op hun vakmanschap en vaardigheden.

De opkomst van de consumerende middenklasse ging samen met de industrialisering en massaproductie van consumenten goederen. In deze periode waren de in massa geproduceerde goederen vaak slecht van kwaliteit en vormgeving. De Arts & Crafts beweging propageerde de terugkeer naar productie via vakmensen. De arbeider kon dan prachtige objecten fabriceren. Het doel was objecten te produceren door mensen en voor mensen, resulterend in een verbetering van de leefomstandigheden van gewone burgers door de toegenomen kwaliteit van producten als wel eenzelfde verbetering van leefomstandigheden voor arbeiders die hoogwaardige arbeid (banen) tot hun beschikking hadden.

Het middeleeuwse gilde systeem stond model voor deze nieuwe manier van produceren. Qua inspiratie putte men eveneens uit middeleeuws Europa, Japanse en mission styleIslamitsche kunstuitingen. De vormgeving van de Arts & Crafts beweging was rechtlijnig en hoekig met stylistische elementen uit de middeleeuwse en islamitische kunst. Het doel om kwalitatief hoogwaardige objecten in termen van kwaliteit en vormgeving voor de gewone man en vrouw te produceren heeft deze beweging nooit kunnen invullen. De zich verder ontwikkelende massaproductie was vele malen goedkoper in tegenstelling tot de objecten van de Arts & Crafts beweging die slechts toegankelijk waren voor de rijke mensen. In Amerika werd de doelstelling om design voor de massa te produceren beter gerealiseerd. Niet door handwerk maar door de massaproductie van goed en stilistisch ontworpen consumptiegoederen. Gustav Stickley was in dat opzicht een voorbeeld. Hij gebruikte fabricage methoden om basis componenten te fabriceren waarna vakmensen de voorwerpen bouwden en afwerkten. Hij was één van de eersten die smaakvolle goederen (voornamelijk meubelen) in grote getalen wist te produceren. De Arts & Crafts style gustavstickleydomineerde na verloop van tijd de Amerikaanse architectuur en binnenhuis vormgeving gedurende de late 19e en vroege 20e eeuw. In Europa werd de beweging, na aanvankelijk veel invloed in Engeland en Duitsland uitgeoefend te hebben, later beschouwd als een doodlopende weg.

about the author

No comments

The comments are closed.