De enige ontwerper in vaste dienst van de glasfabriek Leerdam was A.D. Copier. Zoals in die tijd niet ongebruikelijk was kwam hij in 1914 al op dertienjarige leeftijd met zijn vader, een glasdecorateur, mee naar de fabriek. Gestimuleerd door Cochius (directeur van Leerdam) ging hij in 1917 avondlessen volgen aan de vakschool van typografie in Continue Reading